Welkom, bezoeker!

Iedere vereniging heeft te maken met personen, of dit nu leden, niet leden of vrijwilligers zijn. Ook een kerk heeft te maken met leden. Sommige leden zetten zich wel in, anderen niet. Omdat ze niet gekend worden of omdat de talenten niet bekend zijn.

De maatschappij gaat steeds meer leunen op vrijwilligers. Binnen verenigingen maar zeker ook binnen de zorg maakt men noodzakelijkerwijs steeds vaker gebruik van de diensten van vrijwilligers. Om voldoende zorg te verlenen kan hun hulp niet worden gemist.

Er wordt steeds meer en vaker een beroep gedaan op vrijwilligers. De vrijwilliger heeft echter ook vaak een volle agenda en is niet op alle dagen of op alle momenten van de dag beschikbaar. Voor organisaties die gebruik maken van de diensten van vrijwilligers wordt het dan ook steeds belangrijker om een goede registratie te voeren van de vrijwilligers. Wanneer is een vrijwilliger beschikbaar, welke vrijwilliger doet al wat voor welke activiteit, welke competenties zijn er aanwezig, wie heeft welke functie. Om dit allemaal goed op orde te hebben en houden is Volonti het juiste gereedschap. De applicatie kan op verschillende manieren hulp bieden bij het inzichtelijk maken van de organisatie en de betrokken vrijwilligers.

Voor uitgebreide informatie over de functionaliteit hier de handleiding.

Basisinvoer
Binnen de vereniging bestaan commissies. Binnen de commissies bestaan functies. Deze functies zijn lid van de commissie of vrijwilliger binnen de commissie. En de functies worden door personen vervuld. Bij een functie horen taken. Maar ook bij een commissie in het geheel kunnen taken behoren.

Om de bovenstaande functionaliteit te gebruiken moeten een aantal gegevens worden ingevoerd:
Het doolhof - personen met hun beschikbaarheid
- (sub)commissies
- activiteiten
- functies
- taken
U kunt deze gegevens koppelen:
- functies aan commissies
- personen aan functies van commissies
- taken aan personen of functies

Op deze wijze ontstaat een beeld van wie waarvoor is ingezet maar ook een overzicht van de commissies.

Activiteiten
Ook is het mogelijk om activiteiten of evenementen te registreren. Een activiteit valt onder een commissie. Aan een activiteit zijn een aantal taken verbonden. Aan activiteiten kunt u ook personen c.q. vrijwilligers koppelen. Het is mogelijk om van een activiteit een overzicht de printen met benodigde personen.

De volgende gegevens kunnen ingevoerd worden:
- activiteiten
U kunt de ingevoerde gegevens koppelen:
- taken aan activiteiten
- personen aan taken van activiteiten

Op deze wijze ontstaat een overzicht van de activiteiten en de daarvoor ingezette personen.

Competenties
Als daarnaast de benodigde competenties voor taken en de beschikbare competenties van personen worden geregistreerd kan de applicatie ook behulpzaam zijn bij het vervullen van vacatures.

De volgende gegevens kunnen ingevoerd worden:
- competenties
U kunt de ingevoerde gegevens koppelen:
- competenties aan personen
- benodigde competenties voor taken

Zoeken
De ingevoerde gegevens geven u hulpmiddelen om de juiste personen voor de vacante functies of openstaande activiteiten te zoeken. De resultaten van de zoektocht naar vrijwilligers kunt u invoeren door bij de gevraagde personen in te voeren waarvoor ze zijn benaderd, maar ook waarom iemand bedankte. Nog belangrijker: u kunt ook ingeven welke activiteit of functie iemand eventueel wel kan of wil uitvoeren of vervullen. Dat helpt weer bij het zoeken.

Deelnemers
Een andere optie is het registreren van deelnemers aan activiteiten. U kunt de volgende gegevens invoeren:
- de seizoenen

Met deze gegevens kunt u deelnemers voor seizoenen koppelen aan activiteiten. Er ontstaat zo een overzicht over de deelnemers van activiteiten.

Functionaliteit
De functionaliteit is nog niet volledig. Er wordt op basis van opmerkingen van gebruikers volop ontwikkeld aan nieuwe mogelijkheden. Mist u bepaalde zaken, misschien zijn deze er in de volgende versie wel.

Tijdelijke toegang
Indien u belangstelling heeft om te zien of deze applicatie ook u tijdwinst oplevert, neemt u dan contact met ons op voor een demo licentie. U kunt dan 3 maanden gratis gebruik maken van deze applicatie. Na de 3 maanden vervalt uw toegang. Na nog een maand worden de door u ingevoerde gegevens verwijderd. Tot die tijd heeft u de gelegenheid om uw demo licentie om te zetten in een normale licentie.

Om snel een indruk te krijgen van welke gegevens er geregistreerd kunnen worden kunt u inloggen.

Bent u lid van een sportvereniging, gebruik dan de volgende inloggegevens:
Organisatie = SPORTDEMO
Gebruiker = demonstratie
Wachtwoord = demo

Bent u op zoek voor een kerk, gebruik dan de volgende inloggegevens:
Organisatie = KERKDEMO
Gebruiker = demonstratie
Wachtwoord = demo

Bent u op zoek voor een zorginstelling, gebruik dan de volgende inloggegevens:
Organisatie = ZORGDEMO
Gebruiker = demonstratie
Wachtwoord = demo

Bent u op zoek voor een organisatie die vrijwilligers inzet bij evenementen, gebruik dan de volgende inloggegevens:
Organisatie = EVENEMENTEN
Gebruiker = demonstratie
Wachtwoord = demo